آخرین بازبینی: ششم فوریه سال 2013

1. خدای من، این دیگر چیست؟

2. MPSIC به چه معناست؟

3. چطور میتوانم از آناستفاده کنم؟

4. چه فرامین و دستوراتی در دسترس بوده و قابل اجرا میباشند؟

5. شرح دستورات؟

6. ولی چگونه میتوانم یک سفارش را بصورت حقیقی ارسال کنم؟

7. منظور شما اینست که باید تمامی این مراحل را همیشه و بصورت دستی انجام بدهم؟

8. ظاهراً gpg نمیتواند 02DD2D91 را پیدا کند؟

9. چرا دستور PUSH چک نمیکند که آیا حساب مقصد وجود دارد یا خیر؟ این اصلاً رسم گرداندن یک بنگاه معاملات نیست!

10. شما آن جداول را بدون داشتن هیچ شاخص مقیاسی میدانید؟ جداول اینطور کار نمیکنند.

11. در مورد فیدهای داده ای چطور؟

12. آیا باید بابتشان هزینه ای هم پرداخت شود؟

13. آیا راهی وجود دارد که بتوانم وابسته باشم؟

14. چرا باید از MPEx استفاده کنم؟

15. وجه الضمان؟

16. آیا به تتمه حساب بهره نیز تعلق میگیرد؟

17. بله ولی مبلغ 30 BTC فقط برای ثبت نام؟ این اخاذی است!

18. چگونه میتوانم از این به اصطلاح "امنیت 100 درصدی" که از آن لاف میزنید بهره ببرم؟

19. آیا از Google Analytics استفاده میکنید؟

20. آیا امنیت MPEx مستقلاً مورد بازرسی و بررسی قرار گرفته است؟

21. در صورت مضبوط و یا توقیف شدن دامین(ها) و یا سرور(ها) چه اتفاقی خواهد افتاد؟

22. اما در کل، اگر MPEx دیگر نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، این امر چه اثری را بر روی سرمایه گذاران خواهد گذاشت؟

23. با سکه های دزدیده شده چه خواهید کرد؟ چطور به صاحب واقعی آنها کمک خواهید کرد؟

24. چکار خواهید کرد اگر دیگر نتوانم با کلید خودم امضا کنم؟

25. برای اِعمال اختیار معامله از چه نرخ مرجع BTC بر USD استفاده میکنید؟

26. اگر خارج از دسترس باشد چه؟

27. آیا موقعیت اختیار معاملات خود را تامین طلبی یا به اصطلاح Hedge میکنید؟

28. به چه دلیل؟

29. حداقل میتوانستید خرید/فروش BTC را براساس ثبت سفارش خود انجام دهید...

30. سوالی دارم که در اینجا به آن پاسخ داده نشده، آیا میتوانم پشتیبانی زنده دریافت کنم؟

31. آیا همه ی این کارها را خودت به تنهایی انجام میدهی؟

32. چه اتفاقی برای آن اسب تک شاخ کوچولوی بامزه افتاد!

33. از کجا میتوانم بدانم که شما قابل احترام و یا اطمینان هستید؟ آیا جایزه ای به شما اعطا شده است؟

34. اوه، اما آیا انتظار استنطاق اسپانیایی را داشتید؟